1. Mezi odležovacími věži š.500

 

vybavení typ
použitý pás EP 400/3 4+2 Y š.500 36,7bm
typ stěrače CJ 1.1 500
hnací válec pr.324 - pogumovaný profilová pryž tl.10mm
vratný válec pr.324 - hladký
přepravovaný materiál

hlína - teplota okolní

 

provedená oprava pracovníci dne
výměna DP M.Gargulák, J.Janči 28.5.2008
seřízení stěrače M.Gargulák 15.4.2008