2. Reverzní

 

vybavení typ
použitý pás  EP 400/3 4+2 Y š.500 -  25,6bm
typ stěrače  CJ 1.1 500
hnací válec pr.324 - pogumovaný profilová pryž tl.10mm
vratný válec  pr.324 - hladký
přepravovaný materiál hlína teplota okolní

 

provedená oprava pracovníci dne
pogumování válce K.Matych, J.Vrla - Zelenka 5.1.2009