LCM 15 MT

 

 

vybavení typ
použitý pás EP400/3 4+2 MOR
šířka pásu š.1500mm
délka obvodová / osová 3400mm venkovní/ 1335mm
typ stěrače  bez stěrače
přepravovaný materiál beton
teplota materiálu / prostředí okolní
hnací válec hladký průměr 160mm
vratný válec hladký průměr 160mm

 

 

 

provedená oprava pracovníci dne