LCM 150 S

vybavení typ
použitý pás EP400/3 4+2 MOR
šířka pásu š.1500mm
délka obvodová / osová 4200mm venkovní / 1750mm
typ stěrače čelní CJ 1.1 š.1400
přepravovaný materiál beton
teplota materiálu / prostředí okolní
hnací válec hladký průměr 200mm
vratný válec hladký průměr 200mm

 

 

 

provedená oprava pracovníci dne